Algemene Voorwaarden

Wij heten u van harte welkom in B&B De Gesholte en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

Algemeen

 • Wiebe en Marjan Hadderingh zijn eigenaar en beheerder van B&B De Gesholte. De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid of een kennis.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B De Gesholte, gevestigd aan de Kerkstraat 22 in Gasselte.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder te zijn.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in B&B De Gesholte zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B De Gesholte ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

Reservering en bevestiging

 • De huurovereenkomst kan (op basis van beschikbaarheid) mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via het reserveringsformulier op de website (www.degesholte.nl) worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B De Gesholte een definitieve bevestiging per email. Daarna is de reservering definitief.
 • Op het reserveringsformulier van de website wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
 • Voor het reserveren van een verblijf in B&B De Gesholte worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Betaling

 • De verblijfskosten dienen voor aankomst te worden voldaan op bankrekeningnummer NL94RABO0366977784 tnv Bed & Breakfast De Gesholte.
 • In andere gevallen dienen de verblijfskosten bij aankomst contant te worden voldaan.
 • De actuele tarieven vindt u terug onder hoofdstuk ‘De Kamer’ op onze website.

Annulering

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen kamer(s) reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij tijdige annulering tot twee weken voor de ingangsdatum vindt volledige restitutie plaats.
 • Bij annulering binnen twee weken voor de ingangsdatum betaalt de contractant een vergoeding van 25% van de overeengekomen prijs aan de beheerder.
 • Bij annulering binnen één week voor de ingangsdatum betaald de contractant een vergoeding van 50% van de overeengekomen prijs aan de beheerder.
 • Bij annulering op de dag van de ingangsdatum betaalt de contractant 100% van de overeengekomen prijs aan de beheerder.
 • Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van de eigenaar.
nl_NLNederlands