Geschiedenis

Gasselte is een esdorp in de gemeente Aa en Hunze en ligt op de Hondsrug. Hoewel er sporen van bewoning rondom Gasselte zijn aangetroffen uit de prehistorie, de bronstijd en de ijzertijd dateert de eerst gevonden nederzetting in deze streek uit de periode van de 9e tot de 12e eeuw. Vondsten van kralensnoeren, fragmenten van een ringfibula en een armband, gevonden in 1877 bij het omspitten van land van de kerk, wijzen in de richting van een nederzetting in de 6e en 7e eeuw. De eerste schriftelijke vermelding van Gasselte dateert uit een oorkonde van 1302. Hierin wordt Jacob ‘De Gesholte’ genoemd. Waarschijnlijk is dit een samentrekking van de Germaanse woorden Ges (droog, dor) en hulta (houtleverend bos). Het dorp heeft altijd uit 2 delen bestaan: Het Grotenend en het Lutkenend. In het Grotenend waren de grotere boerderijen van invloedrijke families en in het Lutkenend woonden de ambachtslieden en de keuterboeren. De kerk ligt in het midden met een historische begraafplaats. Deze stamt uit de 2e helft van de 13e eeuw en wordt “het witte kerkje van Gasselte” genoemd.

nl_NLNederlands