Privacyverklaring

Deze privacyverklaring vertelt hoe B&B De Gesholte gebruik maakt van uw persoonlijke gegevens.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij

Wanneer u een kamer bij ons boekt verzamelen wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens ontvangen wij rechtstreeks via telefoon of email, of door een reserveringsvraag/boeking via onze website www.degesholte.nl

Hoe maken wij van deze gegevens gebruik

Uw naam en adres registreren we in het gastenregister. Dit register is ons planningsdocument maar dient tevens voor de opgave van de toeristenbelasting aan het eind van het kalenderjaar. Op verzoek krijgt de politie inzage in dit register. Uw telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij soms om met u te communiceren over tijdstip van aankomst, vergeten voorwerpen e.d. Dus alleen voor zaken die rechtstreeks te maken hebben met uw bezoek op dat moment. Hierop is alleen de naam vermeld. De ontvangen persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden, zoals, marketing, promotie e.d. gebruikt.

Hoe worden de gegevens opgeslagen en voor hoe lang

De gegevens die wij ontvangen per email, inclusief die via de website, worden uiterlijk na 2 maanden verwijderd. Het gastenregister is een papieren document dat bewaard blijft t.b.v. de afdracht toeristenbelasting en inkomstenbelasting. Vanwege regelgeving van de fiscus blijven de registers en boekhouding na afloop van het boekjaar nog 7 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd.

Verplichte gastenregistratie

Bij wet zijn wij verplicht de volgende gegevens te registreren: naam, adres, dag van aankomst, dag van vertrek en soort identiteitsdocument

Toegang tot uw informatie

U hebt het recht om een kopie van de informatie die wij over u hebben te vragen. Als u een kopie van deze informatie wenst, kunt u een e-mail sturen naar info@degesholte.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken

B&B De Gesholte gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. B&B De Gesholte gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: http://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiliging

B&B De Gesholte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via info@degesholte.nl.

nl_NLNederlands